Så er der nyt fra vores venner i MhS, se mere her,

http://us10.campaign-archive2.com/?u=ddc84a00a3cbfe9b1eba8381f&id=273790242f&e=337104c60e