Kære Fiat venner,

Webkontoret holder sommerferie frem til søndag den 28. august og ønsker hermed alle klubbens medlemmer en fortsat god sommer.

Webmaster – johnny b