Til træfkalenderen er der tilgået en rettelse:

Den 12. september Bella Italia i Nyborg. Arrangementet foregår på cirkuspladsen, Banegårdsalleen, overfor Nyborg st. Tilmelding til Niels på tlf. 86 98 56 31 eller fiat500@get2net.dk senest d. 7. september.