Så er medlemssiden opdateret med nyt nummer af vores klubblad ‘Fiat 500 Tidende’.

En stor tak til alle journalister, fotografer, redaktionen, distributionen og annoncørerne, samt alle andre der måtte have bidraget til bladets frembringelse !!

500-hilsner
Johnny b – webmaster