Hej FIAT 500 Klub Danmark

Dette nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd, som er det første i det nye år, bringer en hel del information om det arbejde, der foregår med at bedre forholdene for de historiske køretøjer, og sikrer os at vi kan bevare gårsdagens køretøjer på morgendagens veje, som vores slogan så smukt lyder.

Sloganet er dog ikke lutter pæne ord og flyvske intentioner, der er en alvorlighed og en seriøsitet bagved, som kræver en bred tilgang til emnet. Den motorhistoriske kultur er ikke kun en flok halvgale mennesker, der ikke ved bedre end at fordrive tiden i garagen, og på landevejen, med et stykke antikveret mekanik for deres egen fornøjelses skyld. Motorhistorisk Samråd tæller 32.000 medlemmer, der er organiseret i en hobby, hvis primære formål at bevare, og viderebringe til de næste generationer, en forståelse for forne tiders mekanik. Med et enkelt ord kaldet”Kulturbevarelse”.

Overraskede politikerne

Dette nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd, som er det første i det nye år, bringer en hel del information om det arbejde, der foregår med at bedre forholdene for de historiske køretøjer, og sikrer os at vi kan bevare gårsdagens køretøjer på morgendagens veje, som vores slogan så smukt lyder.

Sloganet er dog ikke lutter pæne ord og flyvske intentioner, der er en alvorlighed og en seriøsitet bagved, som kræver en bred tilgang til emnet. Den motorhistoriske kultur er ikke kun en flok halvgale mennesker, der ikke ved bedre end at fordrive tiden i garagen, og på landevejen, med et stykke antikveret mekanik for deres egen fornøjelses skyld. Motorhistorisk Samråd tæller 32.000 medlemmer, der er organiseret i en hobby, hvis primære formål at bevare, og viderebringe til de næste generationer, en forståelse for forne tiders mekanik. Med et enkelt ord kaldet”Kulturbevarelse”.

Køretøjssikkerhedspakke på dagsordenen

De kontakter der blev knyttet i forbindelse med mødet på Island, kan bestyrelsen bruge når nye møder skal aftales i forbindelse med vores fortsatte arbejde om at skaffe blandt andet rimeligere afgiftsvilkår, eller når en af de største trusler mod bevarelsen af motorhistoriske køretøjer skal undviges, nemlig den køretøjssikkerhedspakke der ligger på dagsordenen i EUs trafikråd.

Køretøjssikkerhedspakken er et forslag, der skal harmonisere reglerne omkring periodisk syn af alle køretøjer i de 27 medlemslande. Med i forslaget er en undtagelse for historiske køretøjer, det har dog vist sig at være lidt af en bjørnetjeneste som de folkevalgte parlamentsmedlemmer her vil gøre den motorhistoriske bevægelse. Det hænger sammen med, at den definition man har indbygget i forslaget er aldeles for snæver, og derfor vil udelade en stor del af vores veterankøretøjer og dermed sidestille dem med almindelige køretøjer. Motorhistorisk Samråd har frem til et ministerrådsmøde om emnet i Bruxelles været i kontakt med Trafikminister Henrik Dam Kristensen.

Formanden om fremtiden

Jeg har i forbindelse med udsendelsen af dette nyhedsbrev spurgt vores formand Søren Jacobsen om, hvordan han ser den umiddelbare fremtid, sådan som den former sig når man har beslutningstagerne helt inde på livet.

“Når jeg møder politikerne på Christiansborg og embedsmænd i forvaltningen oplever jeg en generel anerkendelse af MhS som en seriøs samarbejdspartner. Dette er ikke noget der er opstået ud af ingenting, men et resultat af mange års dialog og konstruktivt samarbejde om blandt andet de sorte nummerplader, og det skal vi naturligvis fortsætte. I den kommende tid vil vi over for politikerne på Christiansborg og i EU, sætte fokus på at udbrede viden om vores hobbys størrelse, kulturelle betydning og positive bidrag til samfundsøkonomien på 700 mio. kr. årligt. Samtidig vil vi dog også gøre opmærksom på de udfordringer vi ser for vores hobby, som eksempelvis fælles EU synsregler og en uhensigtsmæssig definition af veterankøretøjer i lovgivningen – et højaktuelt emne som MhS har fokus på.”

Søren Jacobsen – formand for MhS

FIVA’s Torino Charter

Som der blev indledt med i dette nyhedsbrev, er det ikke kun for veterankøretøjsbevægelsens egen fornøjelses skyld at der kæmpes så hårdt for bevarelsen af de gamle køretøjer. Bevarelsen af den motorhistoriske kultur er fuldt ud på linje med bevarelsen af historiske skibe og toge, tillige med bevarelsen af historiske bygninger og andre menneskeskabte konstruktioner. I denne måned er der taget et enormt skridt i det almenes forståelse af vores andel af den fælles kulturarv. Det er sket med offentliggørelsen af FIVA’s (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) Torino Charter. Dette charter er en direkte forlængelse af UNESCO’s charter om verdenskulturarven fra Venedig i 1964, og Charteret om historiske skibe (Barcelona, 2003) og Riga Charteret om historiske jernbaner fra 2005. Denne anerkendelse af de motorhistoriske køretøjer er af allerstørste vigtighed for den fremtidige bevarelse af vores køretøjer, vi har dem alle jo kun alle på lånt tid!

Jeg vil afslutte dette nyhedsbrev med en opfordring, til at klikke ind på enten www.motorhistorisk.dk, eller vores facebook side www.facebook.com/motorhistorisk. Der vil være meget mere information at finde. Blandt andet om en tiltrængt ændring af ordningen om de historiske nummerplader (Her), om Dansk Vintage Motor Clubs jubilæum, der fejres med en stor udstilling af danskproducerede køretøjer i Fredericia 9-10 marts. Man kan også møde en charmerende lille fætter med bred folkelig appeal, i en profil af NSU Club Danmark.

Læs mere på http://motorhistorisk.dk