MhS årsmøde 24. november

Motorhistorisk Samråd (MhS) afholder i år Årsmøde den 24. november 2012 på Vissenbjerg Storkro på Fyn. Årsmødet var ellers planlagt til afholdelse den 17. november men er grundet praktiske årsager flyttet til den 24. november. Mødet starter med morgenkaffe og indskrivning kl. 9.00 – kl.10.00. Selve mødet forventes afsluttet senest kl. 16.00. Prisen er i alt 380 kr. per deltager, hvor hver klub kan sende to delegerede.

MhS-klubberne får i slutningen af september invitation med oplysning om, hvordan man skal forholde sig angående tilmeldelse og indrapportering af de enkelte klubbers medlemstal.

Eventuelle forslag eller emner, som ønskes behandlet på Årsmødet, skal ifølge vedtægterne være MhS-bestyrelsen i hænde senest seks uger før Årsmødet – altså senest den 6. oktober. Kandidater til bestyrelsen kan opstilles på selve Årsmødet, men bestyrelsen ser gerne, at kandidaterne melder sig før, så der er mulighed for en kort præsentation på hjemmesiden.