Fælles EU-regler for syn på vej

I EU er der fremskredne planer om at lave fælles regler for periodisk syn af køretøjer og vejsidesyn for erhvervskøretøjer. I den forbindelse er MhS blevet bedt om at komme med et høringssvar til udkastet til de nye EU-regler.

Stigende interesse for veterankøretøjer

Interessen for veterankøretøjer i Danmark er stærkt stigende. Fra 2009 til 2012 er antallet af veterankøretøjer over 35 år steget fra 124.369 til 136.414 (heraf er34.434 personbiler og 27.587 motorcykler) – en stigning på knap ti procent. I alt er der i Danmark registreret 2,4 mio. køretøjer, hvoraf veterankøretøjerne udgør 5,6 procent. Alligevel står veterankøretøjerne blot for 0,16 procent af de 33,4 mia. kilometer, der årligt køres på de danske veje.

Først syn på historiske plader

SKATs indførelse af Det digitale Motorregister (DMR) tidligere på sommeren har desværre medført, at man nu ikke længere kan bestille historiske nummerplader på forskud. Det nye digitale system gør, at bilen eller motorcyklen skal være registreret, for at man kan få lov til at bestille historiske nummerplader. I praksis vil det sige, at køretøjet skal være synet og godkendt, inden pladerne bestilles. Hidtil har man ellers på forhånd kunnet bestille de historiske plader og så have dem liggende til afhentning i op til et halvt år ved SKAT, så man straks efter syn og godkendelse kunne få udleveret pladerne.

Læs mere på http://motorhistorisk.dk