MhS-spørgsmål til Skatteministeren

Via folketingsmedlem Kristian Pihl Lorenzen, trafikordfører for Venstre, er det lykkedes MhS at få hul igennem til Skatteminister Peter Christensen. Kristian Pihl Lorenzen og Skatteministeren har på opfordring af MhS haft en drøftelse af centrale MhS-punkter, og Skatteministeren var positivt indstillet overfor en række af den motorhistoriske bevægelses udfordringer. Kristian Pihl Lorenzen har efterfølgende skrevet til Skatteministeren –brevet gengives herunder. Der vil ikke komme svar fra Skatteministeren før efter valget den 15. september, hvor MhS også må indstille sig på at skulle starte forfra med henvendelsen.

Nordisk Motorhistorisk Forbund mødes

I weekenden 3-4. september afholder Nordisk Motorhistorisk Forbund møde i Oslo. Forbundet, som har eksisteret i mange år, er et samarbejdsorgan for de motorhistoriske paraplyorganisation i de nordiske lande.

Lovforslag om venstregående sidevogne

Efter flere års tovtrækkeri mellem ministerier og myndigheder ser det nu ud til, at der endelig vil blive fremsat et lovforslag i Folketinget om at tillade kørsel med venstregående sidevogne på veteranmotorcykler.

Se mere på http://www.motorhistorisk.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=50