Vær opmærksom på miljøzoner

MhS har op til feriesæsonen fået en del henvendelser om reglerne for miljøzone-afgifter i Europa for motorhistoriske køretøjer. Der findes ikke nogen samlet oversigt over disse afgifter, men som hovedregel er de historiske køretøjer (dokumentation skal medbringes) undtaget fra disse miljøzoneafgifter.

Flere klubber med i Mhs

Mhs er de seneste par år vokset med 33 procent, så der i dag er 77 klubber repræsenterende over 31.000 enkeltmedlemmer. Men der er plads til flere motorhistoriske klubber, og Mhs har derfor skrevet til en lang række potentielle MhS-klubber med opfordring til at søge om optagelse.

Se mere på http://www.motorhistorisk.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=50