Rundspørge til de trafikpolitiske ordførere

De umiddelbare konklusioner

Der kan drages to umiddelbare konklusioner over alle svarene som en helhed. For
det første er der meget positiv opbakning til veterankøretøjerne og bevarelsen
af disse. Dernæst er der flere af de politiske partier som ønsker at MhS indgår
i en konkret dialog med politikerne om en forbedring af de forhold, under
hvilken ejerne af køretøjerne opererer.

Spørgsmål til de politiske partier

Bevar de historiske køretøjer, også på vejene: fremtidens tekniske og miljømæssige krav.

Hvordan stiller partiet sig til den motorhistoriske bevægelses ønske om
at leve op til vores motto om at bevare gårdsdagens køretøjer på morgendagens
veje?

Studenterkørsel skal anmeldes

Massevis af studenter og skoleelever kører i de kommende uger rundt for at
fejre, at de nu endelig er færdige på skolebænken. Traditionelt bruges der ofte
gamle lastvogne, busser eller traktorer til disse humørfyldte events. I den
forbindelse gør vi opmærksom på, at sådanne studenterkørsler skal anmeldes til
såvel politi som køretøjets forsikringsselskab.

Se mere på http://www.motorhistorisk.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=50